Friday, December 9, 2016

Chuyện cười "Đỉnh Cao Trí Tuệ" & "Trên Thiên Đường"


Chuyện cười "Đỉnh Cao Trí Tuệ"- Tập 1

 
Chuyện cười "Đỉnh Cao Trí Tuệ" - Tập 2

Truyện cười trên thiên đường kỳ 1Truyện cười trên thiên đường kỳ 2
 

Truyện cười trên thiên đường kỳ 3


Truyện Cười trích từ Đọc Báo Vẹm 10


Truyện Cười trích từ Đọc Báo Vẹm 11

1 comment: